Yönetim Kurulu İşleri

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörün başkanlığında, Fakülte Dekanları ile Üniversite Senatosu tarafından dört yıl için seçilen üç profesörden oluşmaktadır. Rektör Yardımcıları ise Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakları olmaksızın katılmaktadırlar.
 
Genel Sekreter, Senato toplantılarında olduğu gibi Yönetim Kurulu,Disiplin Kurulu ve Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunun da raportörüdür.
 
>