Disiplin Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu aynı zamanda Üniversite Disiplin Kuruludur.
 
Disiplin Kurulunda akademik, idari çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile ilgili disiplin konuları görüşülmektedir.
 
Kurul  Üyeleri
Yönetim Kurulu üyelerinin aynısıdır.
>