Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu

 
Üniversitemiz Yönetim Kurulu aynı zamanda Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kuruludur.
Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla gerçekleştirilen gelir getirici faaliyetlere ilişkin konular Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunda görüşülmektedir.
 
Kurul  Üyeleri
Yönetim Kurulu üyelerinin aynısıdır.
>