Senato İşleri

2547 Sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca; Üniversite Senatosu; Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, eğitim öğretim yapılan Fakültelerin Fakülte Kurulları tarafından dört yıl için seçilen birer temsilci, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden oluşmaktadır.
 
Genel Sekreter, Senato toplantılarına raportör olarak katılmaktadır. Öğrenci Konseyi Başkanı Senato toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmaktadır.
 
 
>