Lojman Puan Hesaplama

PUANLAMA CETVELİ
 
KAMU KONUTLARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞTIĞI HİZMET SÜRESİ YIL * 5
AY * 0,416
DAHA ÖNCE KONUTTA OTURDUĞU SÜRE   YIL * -3
AY  * -0,25
KONUT İÇİN BEKLEDİĞİ SÜRE
 
YIL * 1
AY  *  0,08333
MEDENİ DURUMU  Bekar=0
 Evli=6  
KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN ÇOCUK SAYISI 1 Çocuk =3,  2 Çocuk=6
(İkiden fazlası hesaplama dışı)
EŞİ VE ÇOCUKLARI DIŞINDA KANUNEN BAKMAKLA MÜKELLEF BULUNDUĞU VE KONUTTA BİRLİKTE OTURACAĞI AİLE FERD SAYISI Her bir kişi için= 1
PERSONELİN DIŞINDA AİLE FERTLERİNİN YILLIK GELİR TOPLAMI 15000 Gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde -1
İL İÇİNDE KONUTU OLUP OLMADIĞI İl İçinde konutu olanlar=  -15
İL DIŞINDA KONUTU OLUP OLMADIĞI İl dışında konutu olanlar=  -10
>